Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"press against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. press czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She turned away from her piano and pressed herself against his chest.

podobne do "press against one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "press against one's chest" po angielsku

inne