"from one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

from one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś klatka piersiowa
  1. from przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A small second head was growing from the man's chest!

    Podobne kolokacje: