"chest fills" — Słownik kolokacji angielskich

chest fills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczające ilości klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + fill czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His chest fills with pride; his first combat mission is a complete success.

    Podobne kolokacje: