PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"hit in the chest" — Słownik kolokacji angielskich

hit in the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uderz w klatkę piersiową
  1. hit czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It was just like someone had hit me in the chest," she says.