PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. chest pain = ból w klatce piersiowej chest pain
2. chest wound = rana klatkia piersiowej chest wound
3. chest injury = rana klatki piersiowej chest injury
4. chest discomfort = nieokreślone przykre uczucie bólu w klatce piersiowej chest discomfort
5. chest ache = ból klatki piersiowej chest ache
6. chest trauma = trauma klatkia piersiowej chest trauma
7. chest ailment = dolegliwość klatkia piersiowej chest ailment
(4) hair, wader, bone
Kolokacji: 3
(6) level, height, tomb
Kolokacji: 3
(7) heaving, rise, swell
Kolokacji: 3
(9) tightness, congestion, cold
Kolokacji: 3
(10) protector, armor, pass
Kolokacji: 3
(11) strap, harness
Kolokacji: 2
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.