PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) clutch, clasp, hang, cling
Kolokacji: 7
1. clutch to one's chest = sprzęgło aby czyjś klatka piersiowa clutch to one's chest
2. clutch one's chest = sprzęgło czyjś klatka piersiowa clutch one's chest
3. clutch at one's chest = sprzęgło przy czyjś klatka piersiowa clutch at one's chest
4. clasp to one's chest = przyciskać czyjś klatka piersiowa clasp to one's chest
5. hang on one's chest = czekać czyjś klatka piersiowa hang on one's chest
6. clutch against one's chest = sprzęgło przeciwko czyjś klatka piersiowa clutch against one's chest
7. cling to one's chest = uchwycić się czyjś klatka piersiowa cling to one's chest
(8) open, expose, get, leave
Kolokacji: 4
(10) puff, expand
Kolokacji: 2
(12) strap, pin
Kolokacji: 2
(13) thud, rumble
Kolokacji: 2
(15) protrude, thrust
Kolokacji: 2
(16) stab, run
Kolokacji: 2
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.