"chest holds" — Słownik kolokacji angielskich

chest holds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa trzyma
  1. chest rzeczownik + hold czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The second chest held the silvers, and there were perhaps slightly more than a thousand.

    Podobne kolokacje:

podobne do "chest holds" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chest holds" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom