"in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

in one's chest kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the chest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś klatka piersiowa
  1. in przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He shot himself in the chest and then the head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo