ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"in the chest" — Słownik kolokacji angielskich

in the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w klatce piersiowej
  1. in przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He shot himself in the chest and then the head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo