"hang on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czekać czyjś klatka piersiowa
  1. hang czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I hung the Antimanco control star on my chest.