"chest glistens" — Słownik kolokacji angielskich

chest glistens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa lśni
  1. chest rzeczownik + glisten czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His eyes gleamed redly and his broad chest glistened with sweat.

    Podobne kolokacje: