"huge chest" — Słownik kolokacji angielskich

huge chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymia klatka piersiowa
  1. huge przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Dorothy was blocking the door that led into the living room, arms firmly crossed over her huge chest.

    Podobne kolokacje: