"chest containing" — Słownik kolokacji angielskich

chest containing kolokacja
Popularniejsza odmiana: chest contains
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieranie klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + contain czasownik
    Luźna kolokacja

    The chest containing the computer data is brought up empty.

    Podobne kolokacje: