"chest heaves" — Słownik kolokacji angielskich

chest heaves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa dźwiga
  1. chest rzeczownik + heave czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    His chest heaved with the effort he made to control himself.

    Podobne kolokacje: