ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chest contains" — Słownik kolokacji angielskich

chest contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa zawiera
  1. chest rzeczownik + contain czasownik
    Zwykła kolokacja

    The chest containing the computer data is brought up empty.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo