ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chest falls" — Słownik kolokacji angielskich

chest falls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa spada
  1. chest rzeczownik + fall czasownik
    Silna kolokacja

    His chest rose and then fell as he let out the deep breath.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo