PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) clutch, clasp, hang, cling
Kolokacji: 7
1. feel in one's chest = czuć w czyjś klatka piersiowa feel in one's chest
2. touch one's chest = dotknięcie czyjś klatka piersiowa touch one's chest
3. catch in the chest = złap w klatce piersiowej catch in the chest
4. see one's chest = widzieć czyjś klatka piersiowa see one's chest
5. feel against one's chest = czuć przeciwko czyjś klatka piersiowa feel against one's chest
6. feel one's chest = czuć czyjś klatka piersiowa feel one's chest
7. feel on one's chest = czuć na czyjś klatka piersiowa feel on one's chest
8. stare at one's chest = wpatrywać się czyjś klatka piersiowa stare at one's chest
9. listen to one's chest = odsłuchać czyjś klatka piersiowa listen to one's chest
10. see on one's chest = oglądać czyjś klatka piersiowa see on one's chest
(8) open, expose, get, leave
Kolokacji: 4
(10) puff, expand
Kolokacji: 2
(12) strap, pin
Kolokacji: 2
(13) thud, rumble
Kolokacji: 2
(15) protrude, thrust
Kolokacji: 2
(16) stab, run
Kolokacji: 2
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.