"away from one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dala od czyjś klatka piersiowa
  1. away przyimek + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She followed the broad head up as it pulled away from her chest.

    Podobne kolokacje: