"stare at one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpatrywać się czyjś klatka piersiowa
  1. stare czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The young man stared at Selucia's chest, until she slapped him.