"chest area" — Słownik kolokacji angielskich

chest area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obszar klatki piersiowej
  1. chest rzeczownik + area rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The moment it's out, I will draw back, giving you clear access to the girl's chest area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo