"above one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

above one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyżej czyjś klatka piersiowa
  1. above przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stretched out her hands, laid them on the air above the man's chest, and began to tug.

    Podobne kolokacje: