"chest surgery" — Słownik kolokacji angielskich

chest surgery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): operacja klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + surgery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And implanting the device no longer requires chest surgery.

    Podobne kolokacje: