"before one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

before one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wcześniej czyjś klatka piersiowa
  1. before przyimek + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When at last the camera is ready, he picks up the shirt and stands miserably fluttering it before his chest.

    Podobne kolokacje: