"see on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

see on one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oglądać czyjś klatka piersiowa
  1. see czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I once saw the scars on his chest from the needle grenade.