"toy chest" — Słownik kolokacji angielskich

toy chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa miniaturowa
  1. toy rzeczownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "I could always tell Delia about your toy chest."

    Podobne kolokacje: