ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"within one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

within one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wewnątrz czyjś klatka piersiowa
  1. within przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She could feel her power coming to life at last, swelling with its familiar force within her chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo