"about one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

about one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś klatka piersiowa
  1. about przyimek + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And besides, I must be all right; didn't he want to talk about my chest?

    Podobne kolokacje: