"chest rising" — Słownik kolokacji angielskich

chest rising kolokacja
Popularniejsza odmiana: chest rises
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powstanie klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + rise czasownik
    Luźna kolokacja

    His chest was rising and falling as if he'd run a race.

    Podobne kolokacje: