"catch in the chest" — Słownik kolokacji angielskich

catch in the chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złap w klatce piersiowej
  1. catch czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It caught one of the bad guys high in the chest, just below the throat.

podobne do "catch in the chest" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "catch in the chest" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik