"feel against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. feel czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Lages felt each beat of her heart against his chest.