"listen to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odsłuchać czyjś klatka piersiowa
  1. listen czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mother said nobody had ever listened to the boy's chest before.