"chest grows" — Słownik kolokacji angielskich

chest grows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa rośnie
  1. chest rzeczownik + grow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His chest grew tight as he pondered the idea of going to warp and emerging in a random corner of the universe.

    Podobne kolokacje: