eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"touch one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

touch one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie czyjś klatka piersiowa
  1. touch czasownik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    I wanted to touch his chest underneath the yellow shirt.