"chest CT" — Słownik kolokacji angielskich

chest CT kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): CT klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + ct rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A chest CT scan is often performed to evaluate a solitary pulmonary nodule in detail.

    Podobne kolokacje: