PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) bare, naked, bared, ornate
Kolokacji: 4
1. wooden chest = drewniana klatka piersiowa wooden chest
2. flat chest = mieszkanie klatka piersiowa flat chest
3. open chest = otwarta klatka piersiowa open chest
4. hard chest = twarda klatka piersiowa hard chest
5. armored chest = pancerna klatka piersiowa armored chest
6. smooth chest = gładka klatka piersiowa smooth chest
7. barrel-like chest = klatka piersiowa w stylu beczka barrel-like chest
8. tight chest = ucisk w klatce piersiowej tight chest
(5) hairy, hairless, furry
Kolokacji: 3
(6) left, right
Kolokacji: 2
(8) old, antique, battered
Kolokacji: 3
(11) white, pale, brown
Kolokacji: 3
(12) iron-bound, brass-bound
Kolokacji: 2
(13) bruised, manly, lacquered
Kolokacji: 3
(14) sweaty
Kolokacji: 1
(15) burly, frail
Kolokacji: 2
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.