Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) war, campaign
Kolokacji: 2
(3) barrel, tea, toy, tomb
Kolokacji: 4
(4) medicine, ice, sea, heaving
Kolokacji: 4
1. medicine chest = apteczka (półka na lekarstwa, np. w łazience) medicine chest
  • "There's a medicine chest on the wall just before the door to the head," I told him.
  • She went away, and pulled on one section of the mirror, which opened to a medicine chest.
  • On the other side of the window hung the medicine chest.
  • We figure he must have opened the medicine chest and seen the bottle.
  • I asked, peering over the top of my medicine chest.
  • He rose to his feet and moved over to the medicine chest.
  • She went over there high on drugs, and saw the situation as an opportunity to stock her medicine chest.
  • The small medicine chest had everything in it that might be needed.
  • Then he went to the medicine chest again, this time for a very different purpose.
  • I always looked in her medicine chest,' he was saying.
2. ice chest = lód klatka piersiowa ice chest
3. sea chest = skrzynia denna sea chest
4. heaving chest = dźwigając klatkę piersiową heaving chest
(5) tool, hope, storage
Kolokacji: 3
(6) oak, cedar, mahogany
Kolokacji: 3
(7) blanket, linen, slop
Kolokacji: 3
(8) iron, steam, metal
Kolokacji: 3
(9) Dower, dowry
Kolokacji: 2
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.