PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"place against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. place czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I placed my palm against his chest but could feel nothing.