"take from the chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odejmij od klatki piersiowej
  1. take czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Then she set the tub aside, and took from the chest a huge bunch of a hundred rusty keys, that clattered in her shaking hands.