PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest presses" — Słownik kolokacji angielskich

chest presses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasy klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + press czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Their heads thrust like swords, and their chests pressed together.

    Podobne kolokacje: