PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rest against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reszta przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. rest czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She rested her head against his chest and couldn't help but marvel over how changed he was.

podobne do "rest against one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rest against one's chest" po angielsku

inne