"fill one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

fill one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się czyjś klatka piersiowa
  1. fill czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So the boy says of himself, "I simply filled my chest with air and took off down the coast."