Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"wooden chest" — Słownik kolokacji angielskich

wooden chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drewniana klatka piersiowa
  1. wooden przymiotnik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    My clothes were kept in a wooden chest which stood against the wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo