BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bare chest" — Słownik kolokacji angielskich

bare chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naga klatka piersiowa
  1. bare przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He made room for her between his arm and bare chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo