"wooden box" — Słownik kolokacji angielskich

wooden box kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drewniane pudło
  1. wooden przymiotnik + box rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I held up my hand and showed the boys the wooden box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo