BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wooden table" — Słownik kolokacji angielskich

wooden table kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drewniany stół
  1. wooden przymiotnik + table rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She put her hands on the edge of the wooden table.

powered by  eTutor logo