"nearby table" — Słownik kolokacji angielskich

nearby table kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stół znajdujący się obok
  1. nearby przymiotnik + table rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As she turned to the door, the man at the nearby table got up.