Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"put on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

put on one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłaść czyjś klatka piersiowa
  1. put czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When he tried to turn her over, she put a hand on his chest.