PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"tight chest" — Słownik kolokacji angielskich

tight chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ucisk w klatce piersiowej
  1. tight przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Davies says Saxton, who suffers from asthma, gave him the drug when he complained of having a tight chest.