Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chest labors" — Słownik kolokacji angielskich

chest labors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prace klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + labor czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Its little chest was laboring but it wasn't breathing!

    Podobne kolokacje: