"chest constricts" — Słownik kolokacji angielskich

chest constricts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa uciska
  1. chest rzeczownik + constrict czasownik
    Luźna kolokacja

    Just looking at him, I felt my chest constrict.

    Podobne kolokacje: